Household mixers and special equipment from Finland
 +358 50 911 8019
 export@variosan.fi

PR201001
AHTI basin mixer
Pori series

PR202001
Variosan basin mixer
Pori series

PR405001
Variosan bath mixer
Pori series

PR501001
Variosan bidet mixer
Pori series