Household mixers and special equipment from Finland
 +358 50 911 8019
 export@variosan.fi

PR201001
Variosan pesuallashana. Pori-sarja

PR202001
Variosan pesuallashana. Pori-sarja

PR405001
Variosan suihkuhana. Pori-sarja

PR501001
Bidee mixer. Pori-sarja